لوازم جانبی دزدگیر

لوازم جانبی دزدگیر اماکن

 شامل آژیرها ،انواع چشمی،انواع مگنت ها، انواع بیم خطی  و....میباشد .

 تمامی تجهیزات مربوط به راه اندازی یک سیستم دزدگیر  بسته به نوع پروژه و مکان استفاده هر کدام از تجهیزات استفاده می شود.

 انواع تجهیزات

  چشمی های وزنی

 چشم های معمولی 

چشمی های سیم دار وبی سیم 

مگنت های سیم دار و بی سیم 

بیم های خطی ولیزری

انواع بلندگو وآژیر 

انواع سنسورهای دود و مونوکسیدکربن 

انواع باتری لیتیومی 

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی